PTMA Warszawa

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
w Warszawie

Oddział w Warszawie istnieje od 1929 roku. Od 1978 roku Oddział ma swoją siedzibę w Centrum Astronomicznym PAN im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Bartyckiej 18 w Warszawie.

O PTMA Warszawa

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) jest jedną z najważniejszych organizacji skupiających pasjonatów astronomii w Polsce. Zostało założone w 1923 roku i od tamtej pory odgrywa istotną rolę w promowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat kosmosu oraz nauk astronomicznych w społeczeństwie polskim. Działalność PTMA obejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu zarówno rozwijanie zainteresowania astronomią, jak i rozwój osobisty oraz naukowy swoich członków. Działalność towarzystwa na terenie Polski obejmuje 19 regionalnych oddziałów oraz 9 sekcji tematycznych.

Główne cele Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii:

1. Edukacja: PTMA stawia sobie za zadanie szerzenie wiedzy na temat astronomii w społeczeństwie poprzez organizację wykładów, prezentacji, warsztatów oraz imprez edukacyjnych. Dzięki temu organizacja angażuje zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych w fascynujący świat kosmosu, zachęcając do zgłębiania tajemnic wszechświata.

2. Popularyzacja astronomii: PTMA działa również na rzecz popularyzacji astronomii wśród szerokiej publiczności. Organizuje obserwacje nocne, pokazy astronomiczne oraz imprezy plenerowe, podczas których każdy może zapoznać się z gwiazdami, planetami oraz innymi ciekawymi obiektami na niebie. Poprzez takie działania towarzystwo stara się pokazać, że astronomia może być ciekawą i dostępną dziedziną dla wszystkich.

3. Wspieranie badań naukowych: PTMA aktywnie wspiera rozwój badań naukowych w dziedzinie astronomii. Organizacja zachęca swoich członków do uczestnictwa w projektach badawczych, konkursach oraz konferencjach naukowych, co pozwala im rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności w obszarze nauki o kosmosie.

4. Integracja środowiska astronomicznego: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii pełni również funkcję integracyjną, umożliwiającą spotkania i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi astronomią. Dzięki organizowanym przez PTMA wydarzeniom oraz spotkaniom członkowie mogą nawiązywać kontakty, dzielić się swoją pasją oraz pogłębiać swoją wiedzę na temat wszechświata.

5. Ochrona nocnego nieba: Współcześnie coraz większe zanieczyszczenie świetlne staje się poważnym problemem dla obserwacji astronomicznych. PTMA angażuje się w działania mające na celu ochronę nocnego nieba, promując świadome korzystanie z oświetlenia zewnętrznego oraz podejmując działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwego światła.

Władze oddziału

Tomasz Zwoliński

  • Janusz Wiland,
  • Patrycja Chuchla,
  • Piotr Misiak
  • Danuta Tomaszewska,
  • Maciej Pawłowski,
  • Jerzy Krug,
  • Robert Nowakowski,
  • Krzysztof Szcześniak

Z archiwum PTMA

“Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii powstało 26 listopada 1921r.  jako Towarzystwo Miłośników Astronomii. Pierwszym prezesem PTMA i redaktorem czasopisma “Urania” był znany astronom Felicjan Kępiński. Następnymi prezesami PTMA oraz redaktorami “Uranii” byli tacy znani astronomowie, jak PT. Jan Gadomski, Stefan Piotrowski, Eugeniusz Rybka, Andrzej Wróblewski, Włodzimierz Zonn. Obecnie od 1965 r. redaktorem “Uranii” jest Ludwik Zajdler, prezesem Zarządu Głównego PTMA od 1973 r. Maciej Mazur. Oprócz miesięcznika “Uranii”, ukazującego się nakładzie ponad 3000 egzemplarzy, wydano ok. 2500 sztuk Obrotowej Mapy Nieba oraz 4 Dodatki Naukowe do Uranii, prezentujące osiągnięcia obserwacyjne członków PTMA, Oddział Warszawski jest jednym z 27 Oddziałów PTMA, działających na terenie całego kraju. W latach międzywojennych, był jednym z wyróżniających się w działalności, przede wszystkim obserwacyjnej. Po II Wojnie Światowej sukcesy odnosiły: Sekcja Gwiazd Zmiennych, Sekcja Meteorów, a późniejszym okresie także Sekcja Sztucznych Satelitów i Sekcja Instrumentalna. Obecnie Oddział Warszawski PTMA prowadzi urozmaiconą działalność w zakresie popularyzacji astronomii.”