Copernicus_HUB

Video by Kevin’s Astrophotography

O projekcie

Zapraszamy do międzynarodowego projektu edukacji kosmicznej PTMA Warszawa i Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) #CopernicusHUB, którego realizacja przewidziana jest do 2035 roku, tj. do momnetu zakończenia misji ESA – JUICE, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Celem projektu #CopernicusHUB jest m.in.: promocja astronomii, astronautyki oraz nauk pokrewnych, prezentacja polskiego, europejskiego i światowego sektora kosmicznego wśród miłośników astronomii, szkół, nauczycieli, uczniów, partnerów na terenie Polski i na świecie.

Dodatkowym zadaniem projektu #CopernicusHUB  jest integracja oddziałów PTMA oraz projektowanej Sekcji Młodzieżowej ze szkołami poprzez wspólne organizowanie spotkań off/online w uzgodnionych miejscach i czasie. Na każdym spotkaniu przygotowana zostanie prelekcja, z możliwością opublikowania jej na kanałach Social Media Oddziału PTMA Warszawa i partnerów projektu.

Zapraszamy do współpracy formalne i nieformalne grupy miłośników astronomii również z sektora NGO/SPACE, instytucje i firmy z polskiego oraz międzynarodowego sektora kosmicznego oraz Polonię na całym świecie.

Projekt #CopernicusHUB zainspirowany został obchodami „Roku Mikołaja Kopernika w 2023”, który został ogłoszony przez Senat RP.

Realizacja projektu #CopernicusHUB przewiduje współpracę m.in. z:

– Polskim Towarzystwem Astronomicznym

– Urania – Postępy Astronomii oraz Astronarium

– Centrum Nauki Kopernik i jego Planetarium

– ESERO Polska


– CREDO.science (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)

– GAIAVARI.space


– Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ( CAMK PAN Warszawa – Toruń)

– Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)

– Polska Agencja Kosmiczna (POLSA)

– Astronika

– Creotech


– krajowymi i międzynarodowymi Towarzystwami Miłośników Astronomii w tym:

– MTU Blackrock Castle Observatory

– Irish Astronomical Society

– Unione Astrofili Italiani

– IAU OAO/ OAE

– oraz międzynarodowym sektorem kosmicznym w tym ESA (np. #CopernicusEU) i NASA (np. #Artemis, #ObserveTheMoon).

Z chęcią spotkamy się z Państwem na wideo konferencji na serwerze PTMA na Discord/ Zoom/  MS Team / Google Meet, aby omówić bardziej szczegółowo możliwości współpracy.

M: warszawa.ptma@gmail.com / T: +48 690 617 208

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik to niezwykła postać w historii nauki i człowiek, który zmienił sposób, w jaki postrzegamy naszą planetę i nasze miejsce we Wszechświecie. Urodził się w 1473 roku w Toruniu i był jednym z pięciorga dzieci zamożnego kupca. Kopernik studiował w Krakowie i Bolonii, gdzie zdobył wykształcenie w dziedzinie matematyki, astronomii i medycyny.

Najważniejsze osiągnięcie Kopernika to jego teoria heliocentryczna, która zakładała, że Słońce jest w centrum Układu Słonecznego, a Ziemia i inne planety krążą wokół niego. To odkrycie odwróciło ówczesne poglądy na kosmologię, które zakładały, że Ziemia jest w centrum Wszechświata.

Współpracujemy z

CNK + PLANETARIUM

Centrum Nauki Kopernik to przestrzeń, która zainspiruje Cię do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Od Ciebie zależy, ile z tego weźmiesz.
Więcej

CREDO SCIENCE

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory – międzynarodowy projekt Citizen Science, który analizuje promieniowanie kosmiczne korzystając z kamer w smartphonach.
Więcej

Polecamy

IAU OAE

Biuro Astronomii dla Edukacji IAU jest biurem astronomicznym szkół podstawowych i średnich Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
More

MTU Blackrock Castle Observatory

MTU Blackrock Castle Observatory to wielokrotnie nagradzane centrum nauki i aktywne obserwatorium badawcze.
More

IAU OAO

Biuro Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) ds. Promocji Astronomii (OAO) jest centralnym punktem kontaktowym dla koordynacji i rozpowszechniania działań informacyjnych IAU na całym świecie.
More

Irish Astronomical Society

Założona w 1937 roku Irlandzka Astronomiczna Społeczeństwo (IAS) jest najdłużej istniejącym. Organizacja astronomiczna w Irlandii.
More

Unione Astrofili Italiani

Unione Astrofili Italiani jest od ponad 50 lat głównym kulturowym, organizacyjnym i motywacyjnym punktem odniesienia dla włoskich astrofilów lub „astrofilów”, pasjonatów astronomii i ogólnie nauki.
More