Tomasz Zwoliński

Koncert Synth Jaw podczas wystawy zdjęć astrofograficznych

W dniu 20.03. 2023 r. w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Technikum nr 7 obył się koncert muzyków projektu "Synth Jaw" w składzie Janusz Bogucki, Rafał Hencel i Sławomir Królikowski. Pod improwizacyjną muzykę elektroniczną zostały zaprezentowane prace astrofotograficzne warszawskiego oddziału PTMA.
Jako pierwsi w Polsce zaprezentowaliśmy tego rodzaju formułę na astronomię w szkole.
Podziękowania dla Krzysztofa Piaseckiego za pomoc w przeprowadzeniu pokazu oraz wyrazy wdzięczności dla Dyrekcji za owocną współpracę.